istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00
Her türlü araç ve gereçleri temin etmek, bakım ve tamirlerinin yapılması için tamirhaneler açmak, işletme niteliğinde tesisler kurmak, Vakıfça çalıştırılabileceği gibi ortaklıklarla kurulmuş olanları çalıştırmak, resen şirketler kurmak,

Vakıf amaçları doğrultusunda hastane, poliklinik, laboratuar, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurmak, her türlü sosyal yardımlarda bulunmak,
 • Trafik ile ilgili paneller, konferanslar, sergiler ve seminerler düzenlemek, bu gibi toplantılara Vakıfça iştirak ederek katkıda bulunmak,
 • Her tülü taşınmazı kiralamak, işletmek, kullanmak, gelirlerini tahsil etmek, kiraya vermek vermek , devir ve feragat etmek,
 • Yurtiçi ve Yurtdışında benzer amaçlarla çalışan kurum ve kuruluşlarla gerekli izinleri alarak iş birliği yapmak,
 • Trafik ve turizm enformasyon üniteleri açmak ve işletmek,

Vakıfça trafik sorunlarının çözümünü Trafik Polis'lerinin çalışmalarını, kazaların önlenmesini ilmi bir biçimde kamuoyuna duyurulmasını, halkı trafik konularında bilgilendirmeyi, kuracağı tesislerde bastıracağı broşür, dergi, kitap, gazete ile duyurmak,

Vakıfça kurulacak olan çocuk eğitim trafik parkları kanalıyla;

 • Okul öncesi ilk ve orta dereceli okul çocuklarının trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Trafik Polisi mesleği mensuplarının çocukları için kreş ve yurt açmak burslar vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Mensupların daha önce bu mesleği yapmış fakat bırakmış olanlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
 • Trafik ile ilgili yayın faaliyetlerinde bulunarak,sosyal ve kültürel sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar düzenlemek
 • Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılmak
 • İlim alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp Vakıf adına yayınlamak,
 • Uluslararası panel brifing, sergi, anma günleri özel yarışmalar düzenlemek, kendi bünyesindeki Türkçe ve çeşitli dillerdeki yazılmış yayınları bulunan kütüphaneler ve dokümantasyon merkezleri kurmak, bunun için nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak
 • Trafik eğitim amaçlı film çekim işleri için araç - gereç kiralamak vs