istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

 

Vakfımızın 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik hizmetlerini yürüten birimlerine,Vakıf amaçları ve Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerekli desteği bağış olarak sağlamıştır.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere değişik markalarda toplam 10 adet araç alınarak hibe edilmiştir.

  • Vakıf adına 5 adet Opel İnsignia alınmış ve yıl içinde  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilmiştir.

  • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri, fotokopi makinesi ile gerekli kırtasiye ve sair malzemeler alınmıştır.Ayrıca bunlara ait gerekli  tamir ve bakımları yaptırılmıştır.

  • Trafik hizmetlerinde kullanılan muhtelif markalardaki görev araçlarının tamir bakımları yaptırılmıştır.

  • Vakfımız Çekiciler İşletmesi ile 17(Onyedi) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Hizmetleri Dernekleri İktisadi İşletmeleri arasında yıl içinde yapılan hasılat paylaşımı sözleşmeleri doğrultusunda İlçe Derneklerinin gelir elde etmesi sağlanmış  ve böylece İlçelerin Trafik hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli ölçüde destek olunmuştur

 

TRAFİK EĞİTİM OTOBÜSÜ

Vakfımıza  ait Eğitim Otobüsünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği,  Büyükşehir Belediyesinin Trafik Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün görevlileri ile birlikte trafik eğitim hizmetlerinde kullanılmakta olup, 2010 yılında yaklaşık 117 okulda 36.814 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir.

 

PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

 Bu birim kar amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine kalıcı çözümler bulmak amacıyla;

1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Sürücü seçimi yada değerlendirilmesi amacıyla; Çeşitli Kurumlar ve Şahıslar olmak üzere 109 sürücü ve sürücü adayına  psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene uygulaması yapılmıştır.

2. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir bölümüne periyodik dönemler halinde ‘‘ Trafik Psikolojisi ve Stres yönetimi ’’ eğitimi verilmiştir. 

 

İKTİSADİ  İŞLETME  FAALİYETLERİ

Otoparklar İktisadi İşletmesi;

Vakfımız   2010 yılı içinde; Taksim, Seyrantepe(Kemerburgaz), Ortaköy Sahil,  Kuruçeşme, Sultanahmet,  Suadiye,  Eyüp,   olmak üzere toplam 7 adet otoparkta faaliyette bulunmuştur.

Çekiciler İktisadi İşletmesi;

Çekici faaliyetleri;  İstanbul ili  A,B,C olarak üç bölgeye ayrılmak suretiyle yürütülmektedir. Bu bölgelerde, çekilen araçlar en yakın otoparka çekilmekte ve  vatandaş mağdur edilmemektedir.

Çekiciler İşletmesi 2010 yılında Vakfımıza ait 75 adet çekici ve değişik özelliklere sahip 12 adet çekici  olmak üzere toplam 87 adet çekici ile faaliyetlerine devam etmiştir.

Çekici faaliyetlerimizde 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak, Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, başta yasak park ihlali yaparak trafik akışını engelleyen araçlar ile gösteri, spor müsabakaları, güvenlik gibi nedenlerle araç çekme işlemi yapılmakta ve UKOME’ nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi uygulanmaktadır. Ayrıca hava muhalefeti, arıza, spor müsabakaları, güvenlik ve benzeri nedenler ile vatandaşlara ve kamu kurumlarına ait araçlara ücretsiz taşıma, kurtarma ve yol açma hizmeti verilmiştir.

 

DİĞER HUSUSLAR

Hukuk Müşavirliğince takip edilen değişik konuları ihtiva eden dava dosyaları bulunmaktadır. (İşten çıkartılan personele ait hukuk ve ceza davaları,  faaliyet esnasında üçüncü şahıs araçlarına verilen hasar davaları ve benzeri)

Vakfımız çalışanlarının bağlı bulundukları Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (Tümtis) ile 01.07.2010 – 30.06.2012 tarihleri arasında bağıtlanan dördüncü dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Burs yardımları, Vakıf senedinde belirtilen yönetmelik ve kriterlere göre yapılmıştır. Burs komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim gören 43 öğrenciye 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı için burs yardımı yapılmıştır.

Vakıf Alım, Satım Kiralama ve Tahliye Yönetmeliği doğrultusunda, Vakıf tarafından amaca uygun olarak yürütülen faaliyetler için yapılan alımlara özen gösterilerek kurulan komisyonlar tarafından işlemler gerçekleştirilmiş ve şeffaflık sağlanmıştır.

Vakıf adına tescilli Valilik Trafik hizmetlerinde kullanılan; toplam 28 adet araç İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmiştir

Vakıf adına tescilli çekici hizmetlerinde kullanılamayan ve üzerinde su tankeri bulunan      küçük çekici İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmiştir.

Vakfımız 2010 yılı içinde gayrimenkul almamıştır. Ayrıca Vakfımızın Şubesi yoktur. Uluslararası Kuruluşlarla da işbirliği bulunmamaktadır.

 

KAMUYA AKTARILAN KAYNAKLAR

2010 yılında, Vakıf iktisadi işletmesinden verilen hizmetlere ilişkin olarak aşağıda dökümü yapılan bedeller ödenmiştir.                

Vakfımızın faaliyetleri neticesinde 2010  yılına  ilişkin elde edilen gelirlerden, Amaca uygun faaliyetler kapsamında yapılan harcamalar ile kamuya ödenenler dahil olmak üzere önemli  bir kaynağın kamuya aktarıldığı görülmektedir

Vakfımız Otopark ve Çekici işletmeciliği faaliyetinde bulunmasaydı, yasa dışı çalışan kişilerin bu işleri yapması halinde Devletimizin alacağı  kaynak  çok düşük veya hiç olmayacaktı. Bu da Vakfımızın  kamu yararına çalıştığının önemli bir göstergesidir.