istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü

Sürücü Belgeleri Büro Amirliği
* Sürücü Belgesi Almak İçin Gerekli İşlemler
* Yabancı Sürücü Belgesinin Türk Sürücü Belgesine Çevrilmesi
* Sürücü Belgesinin Yıpranma ve Zayii İşlemleri
* Sürücü Belgelerinin Sınıfının Yükseltilmesi
* Yabancı Şahısların Türkiye'de Sürücü Belgesi Alması

Araç Tescil Büro Amirliği
* Geçici Trafik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar
* Aylık Geçici Trafik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar
* Haftalık Geçici Trafik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar
* Yurtdışından Gelen ve Yurtdışına Gidecek Araçlar İçin Verilen Bir Aylık Geçici Trafik Belgesi İçin Gerekli Evraklar
* Yeni Kayıt İçin Gerekli Evraklar
* Günlü ve Saatli Trafiğe Çıkış İçin Gerekli Evraklar
* Devir İçin Gerekli Evraklar
* Aracın Trafikten Çekme İşlemleri için Gerekli Evraklar
* Aracın Nakli İçin Gerekli Evraklar
* Çalıntı Araç İçin Gerekli Evraklar
* Çalıntı Araç Düşümü İçin Gerekli Evraklar

İstanbul Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü , 02.03.1989 tarihinde İçişleri Bakanlığının 12.04.1989 tarihli Olurlarıyla Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak ikiye ayrılmıştır. Bu Tarihten itibaren, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesinde ki kiralık binasında çalışmaya başlamış ve bu faaliyetine 22 MAYIS 1995 tarihine kadar devam etmiştir. 22.05.1995 tarihinden itibaren, İstanbul Gayrette- pe Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan birimlerin büyük bir kısmının Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğüne taşınmasıyla , boşalan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 1’i giriş, 3 ’ ü zemin olmak üzere ( 4 ) kattan müteşekkil binada çalışmaya başlamıştır. Terörle Mücadele Şube Müdür- lüğüne ait olan bu binada , hizmetin gereğine uygun olarak tadilat yapılmış. 22.05.1995 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılan yeni binanın giriş katı Sürücü Belgesi kısmı, İdari Büro, Ayniyat Kısmı, Nöbetçi Amirliği ve Şube Müdürlüğü odası olarak; Birinci Zemin Katta Kayıt Tescil ve Bilgi İşlem Büroları ; İkinci ve Üçüncü Zemin Katlar ise, Kayıt Tescil ve Sürücü Belgesi Arşivi olarak düzenlenmiştir.

Halen İlimizde Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve (30) İlçemizde bulunan Trafik Tescil Büro Amirlikleri İstanbul Halkının talepleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

 

Sürücü Belgeleri Büro Amirliği
İstanbul ilinde şuana kadar Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından MAYIS 2001 tarihi itibari ile 2.976.650 adet sürücü belgesi verilmiştir. 06/06/1986 tarihinden başlayarak toplam (30) ilçede Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği hizmete açılmıştır . İlçe Trafik Bürolarının faaliyete geçmesi ile birlikte , İlçe sınırları içerisindeki sürücü kurslarından sertifika alan şahısların sürücü belgeleri o kursun bulunduğu İlçe Tescil Bürosunca verilmesi sağlanmıştır. Günlük zayi ve değiştirme işlemleri 200 civarında olup, bu işlemler ( 13 ) personel tarafından yürütülmektedir.

Sürücü Belgesi Almak İçin Gerekli İşlemler
1-Sürücü Kursunun Tanzim Ettiği Dosya. Şubemiz ilk alım sürücü belgesi vermemektedir . Hizmeti , vatandaşın ayağına götürmek amacıyla 30 İlçede Bulunan Trafik Tescil bürolarında bu işlem yapılmaktadır . Sürücü Kursları İlçesinde bulunan Trafik Tescil Bürolarından Sürücü Belgelerini almakla yükümlüdürler. Mesela Üsküdar İlçesi sınırlarında bulunan sürücü kursunu bitiren şahıs sürücü belgesini Üsküdar Trafik Tescil Büro Amirliğinden almakla yükümlüdür.
2 - Harç Makbuzu. Harç makbuzları Maliye İrtibat Büroları bulunan Trafik Tescil Büroları bulunan bürolarında kesilir.
3 -Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4 -Kan grubu kaydı. Herhangi bir Kızılay kan merkezinden veya Devlet Hastanesinden alınır.
5 - Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

Yabancı Sürücü Belgesinin Türk Sürücü Belgesine Çevrilmesi
1- Yabancı Sürücü Belgesinin Noterden Türkçe Tercümesi
2- Sağlık Kurul Raporu. Herhangi bir Devlet Hastanesinden
3- Sabıka Kaydı. Savcılıktan Alınır.
4- Kan grubu belgesi.Kızılay kan merkezinden veya Devlet Hastanesinden alınır.
5- İkametgah teskeresi
6- 4 Adet fotoğraf. son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olması gerekmektedir.
7- Yabancı Sürücü Belgesinin Aslı
8- Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

Sürücü Belgesinin Yıpranması ve Zayii Durumunda
1- Sürücü Belge Numarası Ve Veriliş Tarihini Belirten Dilekçe. Eğer Zayii Olmuş Bir Sürücü Belgesi Konusu Varsa Ve Bunun Belge Numarası Bilinmiyorsa Bilgisayar Kayıtları Tetkik Edilir Bilgisayar Kayıtlarından Çıkmıyorsa Ana Kayıt Defterinden Belge No 'su Bulunur.
2- Nüfus Cüzdanı Ve Fotokopisi
3- Kan Grubu Belgesi
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Sürücü Belgesi Sınıfı Yükseltmek
1- Ek-30 Sicil Kartı Ek-18 A Formu Tr-S-F1. Gbt Fişi(Şubemizde ve Trafik Bürolarında bulunan İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasından temin edilir.
2- Maliyeden Kesilen Harç Makbuzu

Yabancı Şahısların Türkiye'de Sürücü Belgesi Alması İçin
1 - Sürücü Kursunun Tanzim Ettiği Dosya. Şubemiz İlk Alım Sürücü Belgesi Vermemektedir . Hizmeti , Vatandaşın Ayağına götürmek amacıyla 30 İlçede Bulunan Trafik Tescil bürolarında bu işlem yapılmaktadır . Sürücü Kursları İlçesinde Bulunan Trafik Tescil Bürolarından Sürücü Belgelerini Almakla yükümlüdürler. Mesela Üsküdar İlçesi Sınırlarında Bulunan Sürücü Kursunu bitiren Şahıs Sürücü Belgesini Üsküdar Trafik Tescil Büro Amirliğinden Almakla Yükümlüdür.
2 - Harç Makbuzu. Harç Makbuzları Maliye İrtibat Büroları Bulunan Trafik Tescil Büroları Bulunan Bürolarında Kesilir.
3 - Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
4 - Kan Grubu Kaydı. Herhangi Bir Kızılay Kan Merkezinden Veya Devlet Hastanesinden Alınır.
5 - Nüfus Cüzdanı Ve Fotokopisi,
6-İkametgah Teskerisi

Araç Tescil Büro Amirliği
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü , Bilgi İşlem Kısım Amirliği, halen (11)terminal,(12 ) personel ile Bilgi İşlem Şubesindeki Merkezi Sisteme bağlı olarak, Şubemiz tarafından şahıslar adına tanzim edilen Sürücü Belgesi ve Araç Tescili ile ilgili tüm bilgilerin Bilgisayar kayıtlarına alınmasının yanında, araç ve şahıslarla ilgili diğer birimler tarafından sorulan bilgilerinde, ilgili birimlere akışını sağlamakta, ayrıca Şubemizde ve İlçe Trafik Tescil Bürolarında yapılan yeni kayıt, nakil ve devir işlemlerinde işlemin yapılmasından önce Bilgisayardan işlemi yapılacak aracın durumu sorgulanarak , çalıntı kaydı olup olmadığına bakılmakta ve daha sonra Tescil işlemi tamamlanmaktadır . Ana sisteme bağlı olan Bilgisayar Sistemimiz , sistemde herhangi bir duraklama olmadığı taktirde günlük Sürücü Belgesi ve Kayıt Tescil İşlemlerinin veri girişini yapabilecek durumdadır.

A ) Mahkemeden İstenen; Şubemize Ait Her Türlü Plakanın Adres Dökümü, Plaka Sahibine Ait Kimlik Bilgileri Başta Olmak Üzere, Ayrıca İstendiğinde Ek-9 Nakil Bildirim Formu, Sigorta Ve Poliçe Bilgileri Verilir.
B ) Başka İlden Alınan Araçların İstanbul Yani 34 Plaka Yapılması İçin Sakınca Sorma Yazısı Yazılır Ve Cevabının Gelmesi İle Kayıt Tescil Bürosuna Havale Edilir.
C ) Başka İlden İstanbul Yani 34 Plakalı Araç Alınıpda Alındığı Yerdeki İl Koduna Çevrilmesi İçin Yazılan Sakınca Yazılarına Cevap Verilir.
D ) Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca İstenen Araç Dosyalarının Tasdikli Fotokopileri Ve İstenildiği Takdirde , Geri İade Edilmek Üzere, Dosya Asılları Verilir.
E ) Emniyette Ve Askeriyede Kullanılan Sivil Araçlara Plaka Verilir.
F ) Şubemizde Tescil Edilen Araçlara Ait Ek-9 Nakil Bildirim Formu Aracın Geldiği İldeki Tescil Bürosuna İstenildiği Taktirde ( Zayiinden Dolayı ) Gönderilir.
G ) Şubemizde Herhangi Bir Nedenden Dolayı Kaybolan Dosyanın Zayi İşlemleri Büromuzda Başlar.
H ) Ticari Araç Kullanan Şahıs Ve Mal Sahiplerinin Ticari Taşıt Tanıtma Kartları Onaylanır.
I ) Milli Savunma Bakanlığında Gelen Sefer Görev Emirlerini İstenilen Plaka Adresleri Tespit Edilir.

İlimiz Ekonomik, Sosyal, Tarihsel ve Turizm özellikleri yanı sıra Eğitim, Sağlık ve Ulaşım Sektörlerinde büyük bir kısmını bünyesinde barındırdığından, sürekli büyüme ve gelişme göstermektedir.

Nüfus artışı ile orantılı olarak, İlimizdeki Motorlu Araç sayasında da artış olmuştur. Motorlu Araç sayısındaki artışa paralel olarak, alt yapı hizmetleri sağlanma-dığından, artan taşıt sayısı trafik problemlerini de beraberinde getirmiştir.

1992 yılında 140.451, 1993 yılında 175.787, 1994 yılında 80.493, 1995 yılında 126.755 araç tescili yapılmış ve bu gün İlimizdeki Motorlu Araç Sayısı 1.963.558’e ulaşmıştır. Ortalama (8) kişiye (1) araç düşmektedir. 1990 yılından sonra araç alımları ile ilgili sağlanan kolaylıklardan dolayı Şubemizce, tescili yapılan araç sayısında % 47 oranında artış olmuştur.

Araç Tescil Büro Amirliğinde, günde ortalama 100 aracın yeni kayıt, 300 aracın devir işlemi, 120 aracın diğer birimler ile nakil, 25 aracın trafikten çekilmesi ve hurdaya ayrılması, 300 aracın diğer birimler ile ilgili yazışmalarını yapmaktadır. Bütün bu işlemler (21) personel ile yürütülmektedir.

A-Geçici Trafik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar (Şirketler İçin)
1 -Dilekçe
2 -Ait olduğu yıla göre firma, acente,bayi adına tanzim edilmiş yetki belgesi
3 -Firma, acente ve bayinin ait olduğu yıla gire ticaret odasından ticaret sicil kaydı
4 -Faaliyet belgesi
5 -Her araç için 1 yıllık mali mesuliyet sigortası
6 -Her araç için 1 yıllık harç makbuz
7 -Trafik Tescil Şube Md. Alınan geçici trafik belge formu
8 -Firma yetkilisi veya vekaletname

B-Aylık Geçici Trafik Belgesi İçin Gerekli Evraklar
1 -Dilekçe
2 -Fatura veya gümrük şahadetnamesi
3 -Mali sorumluluk sigorta poliçesi
4 -Taşıt alım vergisi makbuzu
5 -Teknik Muayenelerinin yapıldığını gösterir EK- 1 formu ve makbuzu
6 -Harç makbuzu
7 -Kişi veya vekaletname

C-Haftalık Geçici Trafik Belgesi İçin Gerekli Belgeler
1 -Dilekçe
2 -Harç Makbuzu
3 -Mali sorumluluk trafik sigortası
4 -Kişi veya vekaletname

D-Yurtdışından Gelen ve Yurtdışına Gidecek Araçlar İçin Verilen Bir Aylık Geçici Trafik Belgesi İçin Gerekli Belgeler
a)Yurtdışından gelen araçlar için
1 -Dilekçe
2 -Her araç için yurtdışında geçerli mali sorumluluk sigortası
3 -Proforma fatura örneği
4 -İthal izin veya yetki belgesi
b)Yurtdışına götürülecek araç için
1 -Dilekçe
2 -Her araç için yurt içinde de geçerli mali sorumluluk sigortası.
3 -İhraç için izin veya yetki belgesi
4 -Proforma fatura örneği
5 -Kişi veya vekaletname

Yeni Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1 -Sahiplik bel.(fatura,şahadetname)
2 -ÇKF makbuzu
3 -TAV vergisi.
4 -Karayolları uygunluk belgesi veya tip belgesi
5 -Teknik Belgesi
6 -Muayene (ithal araçlar için)
7 -tescil harcı
8 -Mali sorumluluk trafik sigortası
9 -Maliye kaydı
11 -Defter kaydı
12 -Vekaletname veya araç sahibi

Günlü ve Saatli Trafiğe Çıkış İzni İçin Gerekli Belgeler
1 -Dilekçe-mali sorumluluk sigorta.
2 -Kişi veya vekalet.(48 saat için )

Devir İçin Gerekli Belgeler
1 -Noter satış belgesi (noterden)
2 -TAV makbuzu
3 -Eski trafik tescil belgesi
4 -Trafik mali sorumluluk sigortası veya zeyil name
5 -Maliye kaydı
6 -Bilgisayar kaydı

Aracın Trafikten Çekme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
1-Eski araca ait ruhsat ve plakalar.
2-Satış olduysa noter satış belgesi.
3-Tescil harcı.
4-Maliye kaydı .

Araçların Nakli İçin Gerekli Evraklar
1-Aracın geldiği elden sakınca cevap yazısı.
2-Aracın eski plakaları,tescil ve trafik belgeleri.
3-Satış var ise noter satış belgesi.
5-Bilgisayar kaydı.

Çalıntı Araçlar İçin Gerekli Belgeler
1- Karakol ifade Tutanağı
2- Asayiş Oto Masası Çalıntı Yazısı
3- Kaskolu İse Kasko Yazısı

Çalıntı Araç Düşümü İçin Gerekli Evraklar
1-Karakol Teslim Tutanağı
2-Asayiş Oto Masası Buluntu Yazısı