istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00
trafik vakfi

Vakfımız 1999 yılından itibaren İstanbul İl Trafik Komisyonu Başkanlığı’nın 18.02.1999 tarih ve 99/03 sayılı kararı ile verilen yetkiye istinaden 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca yasak yer ve hallerde park eden ve trafik akımını olumsuz yönde etkileyen araçların, yolun trafiğe açılmasını temin etmek maksadıyla Trafik Polisinin yazılı talimatı doğrultusunda park ettikleri yerlerden kaldırılarak otoparklara götürülmesi şeklinde icra ettiği faaliyetini;

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 26.09.2019 tarih ve 2019/8-1 sayılı kararı neticesinde 05.11.2019 tarihinde olağanüstü toplanan Kurucular Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 30.11.2019 tarihinde Vakfımızın çekiciler birimi faaliyetine son vermiştir.

Bu bağlamda Vakfımız adına kayıtlı trafikteki tüm çekici kurtarıcı araçlar trafikten çekilmiş olup, bu araçlarda görevli personel, 16 Aralık 2019 tarihinde kıdem , ihbar ve tüm sosyal hakları ödenerek iş akidleri karşılıklı uzlaşma doğrultusunda fesih edilmiştir.

Uzun yıllar birlikte çalıştığımız çekici operatörü çalışanlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı Vakıf Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.